Vægmaleri – kunst med læring

Vægmalerier er kunst direkte på væggen. Kunst, som giver væggene liv, forandrer rummet og giver grobund for historiefortælling, fantasi og læring. Et rum, der tidligere var hvidt og kedeligt, bliver til en eventyrlig skov, en farverig blomstereng, et roligt hav eller et drømmende landskab.

Hvorfor vælge et vægmaleri?

Vægmalerier har mange funktioner, alt efter hvor de bliver brugt. Malerierne fungerer som konkret læring for børn, motiverne
fremmer læring gennem dialog og spørgelege: Hvad er det for et dyr, der står mellem træerne? Hvor mange fugle
er der på væggen? Kan du finde edderkoppen? Jeg har fokus på sprogudvikling, ved at male figurer, former, farver og forholdsord.

På et plejecenter vækker mine malerier genkendelse, åbner for samtale og fortællinger. Et vægmaleri kan skabe tilhørsforhold, så beboeren nemmere kan finde hjem.

Inden jeg går i gang, maler jeg en skitse, men undervejs i processen har både børn og voksne stor indflydelse på, hvad jeg maler med på billedet. Et barn foreslår, at egernet fra legepladsen kommer med, eller en kattekilling, fordi børnene
kan lide at synge ”Se den lille kattekilling.”

Derudover kan vægmalerier fungere som dekoration på vægge, hvor det er uhensigtsmæssigt at hænge noget op – enten af sikkerhedsmæssige årsager på gangarealer, trappeopgange, eller af praktiske årsager i tumlerum og motorikrum.